Disclaimer

Disclaimer voor dpaplaatwerk.nl
DPA Plaatwerk Kampen B.V. (Kamer van Koophandel: Zwolle nr. 05067088), hierna te noemen DPA, verleent u hierbij toegang tot dpaplaatwerk.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. DPA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
DPA spant zich in om de inhoud van dpaplaatwerk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op dpaplaatwerk.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DPA en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DPA.

DPA bedrijfsvideo

Actueel

09-02-2018 DPA investeert in zonnepanelen! Bij DPA staat duurzaamheid hoog in het vaandel! Het is belangrijk om goed met het milieu om te gaan en daarom heeft DPA geïnvesteerd in zonnepanelen. Op het d lees meer